Categories
Mennesker

Finnes det negativ energi?

For ganske lenge siden lærte jeg en øvelse for å rense meg selv for negativ energi. Jeg har brukt øvelsen mange ganger, og den virker. Jeg har fått tilbakemeldinger fra andre som også sier at den virker. Øvelsen har jeg delt her tidligere, og den leses av mange som f.eks. har Googlet “rensing av negativ energi”. Øvelsen handler om å tillate seg å slippe uønskede følelser. I øvelsen har jeg omtalt det som negativ energi, noe jeg kanskje ikke ville gjort i dag. Jeg har vært gjennom mye, og lært mye, siden jeg delte denne øvelsen. Nå har jeg gjort meg noen refleksjoner.

Ofte snakker vi om mennesker, hus, rom osv. med negativ energi. Personlig er jeg ikke lenger så sikker på om det faktisk finnes noe slikt som negativ energi. Det jeg har lært fra min lærer i Reconnective Healing, Dr. Eric Pearl, er at det ikke finnes positiv eller negativ energi – det er bare energi. Og den er nøytral.

Introduksjonskurs til mindfulnessDet Dr. Pearl sier rimer godt med min oppfatning av universet. Alt er egentlig nøytralt, inntil vi tillegger det en verdi. Med andre ord er det kanskje ikke energien det er noe galt med, men vår opplevelse av den? Jeg er litt usikker her fordi det samtidig kaster et spørsmål tilbake til meg selv: Jeg har ofte opplevd mennesker eller steder med “dårlig” energi. Betyr det da at det egentlig er meg selv jeg skulle ha “renset”, dvs. endret min “fordømmende” holdning til den energien jeg fanger opp? Og hvis så er tilfellet, hva ville skjedd med min opplevelse av personen eller rommet i det jeg endret meg og min bevissthet om det jeg erfarte? Kan vi forresten måle om energi er negativ eller positiv? Jeg vet ikke noe sikkert, men jeg har mine anelser. Og jeg er nysgjerrig…

Når det gjelder negativ energi som jeg opplever er påført meg av et annet menneskes handlinger er saken litt annerledes. Da er jeg ganske sikker på at den beste varige måten å redusere dette på er å trene opp sitt eget oppmerksomme nærvær (mindfulness). Det betyr blant annet å ha bevisst oppmerksomhet på hva som skjer i meg, uten å dømme. Da får det meste en nøytral verdi i seg selv. Så kanskje er det her svaret ligger uansett energiens kilde?

Aktuelle linker

By Geir H. Hagberg

Jeg er opptatt av nærvær og anerkjennende kommunikasjon i relasjoner. For tiden underviser jeg i dialog og konflikthåndtering som frivillig kursholder i Oslo Røde Kors, ved siden av jobben min i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Jeg er grunnlegger av LeveBevisst.no og ansvarlig for innholdet her.

8 replies on “Finnes det negativ energi?”

Takk, min venn.
Det er så godt å få lese det du skriver.

Ja, vi mottar med den psykiske bevisstheten og kunnskaps hukommelsen kroppen har, når vi kjenner noe som er ubehagelig.
Når vi endrer bevissthet og møter vår egen reaksjon med undring uten påvirkning av tidligere erfaringer endrer oppfattelsen seg. Ergo, vi kan endre opplevelsen i det øyeblikket vi blir bevisst på at det er oss selv som skaper.

Det er et kompleks men enkelt tema du skriver om.

Takk igjen min venn. .

Jeg har jobbet litt med universel-energi og fra deres tanker er det noe som gir mening for meg. De snakker om høy eller lav energi, det vil si høy og lav som i en tone eller svigninger. Høy energi har høye og raske svigninger mens lav energi har det motsatte. Noen av de jeg jobber med opplever den lave energien som tung og den høye som lett.
Lav energi er bundet opp mot jorden og fortiden, mens høy energi er bundt opp mot kosmos og fremtiden.
Det ligger ingen dom i dette, men et erfaringsgrunnlag om at energier har ulike svininger og frekvenser.

Så fint at du kunne utdype temaet Katrine. Dette med frekvensene har jeg jo hørt før, og så glemt igjen.

Takk for at du minner oss på det og tilfører mer informasjon til sakskomplekset.

Med glede, Geir 🙂
Og det vil også si at om en blir sliten av de lavere energiene, så er det egentlig bare å “laste ned” høy energi til seg selv og dermed heve seg over det hele. De kursene jeg har gått på er det aldri snakk om å rense energi, men å høyne energi.

I believe that everything has an opposite. As above so below. In and out. Forward backward. Whole milk, sugar free soda ….no seriously. Even a battery needs a positive and negative in order for a product to operate. In order for a thing to exist there must be an opposite. There needs to be a middle ground, yes. Neutrality if you will. But how can something be neutral unless is has sides. Positive and negative energies exist it’s simply up to us to choose if we will allow it to effect us or not.

Jepp, dette har jeg også hørt mye ulikt om, og jeg er har for en del år siden kommet fram til det samme: At det er ordene som vi bruker som forvirrer oss. Ordene “positiv” og “negativ” har på de språkene jeg kjenner flere betydninger, det kan handle om elektriske ladninger, følelser, matematiske tall osv.

Jeg velger å tenke at ENERGI ikke er negativ eller positiv. Alt ER, og så kan jeg selv velge hvordan jeg vil se på det. Mine tanker omkring dette begynte da jeg i meditasjon fikk beskjed om å gi slipp på mine “negative energier” og dumpe dem ned til midten av jordkloden. – Hallo! Jeg fikk to hovedproblemer med dette:

1) Det forutsetter at jeg har noen negative energier. Og joda, hvis jeg begynner å tenke hardt etter, så finner jeg sikkert noe som jeg kan kalle negative energier, siden noen forventer at jeg skal ha slikt. men var de der før jeg begynte å tenke på dem? Hm… nei, jeg tror ikke det. 🙂 Så jeg skapte dem fordi noen ba meg om det. Dumt, jeg som hadde det så fint nettopp! 🙂

2) Hvis jeg skal kvitte meg med noe som er definert som negativt – dumpe det i jordas kjerne. Hva skjer da? Blir jordas kjerne en søppelplass for alt negativt? Dette likte jeg ikke bildet av.
Jeg fant derfor min egen løsning:

1) Energier er nøytrale, og kan ikke være negative i seg selv – men jeg kan se på hva ved meg som gjør at ulike ting evt gir meg negative assosiasjoner eller følelser jeg ikke liker.
2) Jeg kan frigjøre meg for ting JEG IKKE TRENGER (lenger fex) og sende det til jordas kjerne for der å bli resirkulert – slik avfall i naturen. Det som jeg ikke lenger trenger, kan noen andre ha bruk for, eller det kan brytes ned til sine byggestener og brukes av andre til noe annet de trenger 🙂

Slik fungerer dette fint for meg!

Og ja, jeg er også enig i at ting har to sider (Eller tre – eller flere 🙂 og i elementærpartikkelfysikken snakker vi om elektroner og protoner og nøytroner med henholdsvis negativ, positiv og nøytral ladning. Og jeg tror på at slike systemer fungerer på mange nivåer i hele universet. Men ordene betyr ikke her at noe er bra og noe er dårlig! Et elektron er vel ikke noe verre eller bedre enn et proton bare fordi vi har gitt det såkalt “negativ ladning” 🙂 Det er bare ord som forvirrer. For vi trenger alle tre for at livet skal fungere!

Alt har sin funksjon og plass, slik alle ulike dyr, planter og mennesker også har det! 🙂

Jippi for livet! 🙂

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.