Categories
Omtale av bøker

Bevissthetsskiftet mot 2012 og videre

Utsnitt fra boken Bevissthetsskiftet

I sommer har jeg lest boken Bevissthetsskiftet mot 2012 og videre. Det spesielle med denne boken er at den kombinerer vitenskapelige funn, undersøkeler, og ellers ganske alternative teorier med Lilli Bendriss sine egne kanaliseringer. Ifølge forfatterne, Camillo Løken og Lilli Bendriss, er dette en unik bok i så måte.

Bred dekning av kontroversielle temaer

For den som er ute etter en svært bred dekning av ulike temaer knyttet til bevissthetsskiftet i vårt samfunn vil ikke boken skuffe i så måte. Den tar for seg nesten “alt” i de 28 kapitlene som er delt greit inn i fire deler: Hvem er vi?, Hva gjør vi her?, Hvor kommer vi fra? og Hvor skal vi? Boken tar opp kontroversielle temaer som reinkarnasjon, karma, sjelevandringer, nær-døden opplevelser, 2012 fenomenet og mye mer.

Bevissthetsskiftet - mot 2012 og videre

For den som er ny og søkende inn i temaene knyttet til vår nye bevissthet vil nok boken være utrolig spennende og gi utrolig mye å tenke på. Men selv om boken til dels driver meg fremover, så fremstår den mest som en lang oppramsing av referanser til, og gjengivelser av, andres bøker, filmer, kanaliseringer og vitenskapelige funn. Camillo Løken har gjort en god jobb i å samle all denne kunnskapen i én bok og redigere den sammen i en god oppbygging. Men jeg savner forfatterens personlige touch på materialet. Jeg ønsker meg flere av hans egne tolkninger, synspunkter og erfaringer. Det ville gjort boke mer personlig og til og med kanskje mer relevant. Den mest energifylte delen av boken var for meg introduksjonen med bl.a. Lillis beretning om sin egen bakgrunn og historie.

Lillis kanaliseringer

Forfatterne forsøker å tilføre det hele noe nytt ved å kombinere andre vitenskapsmenn, forfattere og tenkeres fremstillinger og teorier med Lilli Bendriss sine egne kanaliseringer. Det fungerer slik at Camillo Løken, som har skrevet mesteparten av boken, etter å ha gått gjennom ulike teorier sier noe sånt som: Vi ønsket å spørre The Council of Elders om dette. Hva kune de fortelle oss om temaet?, og så stiller Camillo et spørsmål som Lillo svarer på gjennom å kanalisere energien The Council of Elders.

Ideen om å kombinere vitenskap og ulike teorier med kanaliseringer er i utgangspunkntet en spennende tanke. For meg fungerer det bare ikke så bra i denne boken. Grunnen til det er at jeg ikke får noe mer klarhet, større kunnskap eller mer inspirasjon av Lillo Bendriss sine kanaliseringer. Ofte sitter jeg igjen med forvirring eller nesten likegyldighet til det hun har kanalisert. Det fremkommer rotete og utydelig for meg. Lillos kanaliseringer gir meg ikke energi og klarhet slik flere  andre kanaliseringer ofte gir meg, som f.eks mine favoritter Abraham-Hicks (link til Facebooksiden) og Bashar (link til YouTube). De er begge veldig bra.

Bok på eget forlag

Lillo og Camillo har utgitt boken sin på eget forlag, Galileo Forlag. Det er veldig synd, for boken kunne sårt trengt en redaksjonell gjennomgang. Den er full av skrivefeil og setningsbyggingsfeil, og i tillegg ville den helt sikkert hatt godt av en litt kritisk gjennomgang av både innhold og fremstilling. Men alt i alt. Takk til Lillo Bendriss og Camillo Løken for det arbeidet de har gjort med denne boken og med å spre kunnskap og inspirasjon om en ny bevissthet.

Radiointervju med Lillo og Camillo på amerikanske Global Talk Radio

Aktuelle lenker

 Flere bokmeldinger

By Geir H. Hagberg

Jeg er opptatt av nærvær og anerkjennende kommunikasjon i relasjoner. For tiden underviser jeg i dialog og konflikthåndtering som frivillig kursholder i Oslo Røde Kors, ved siden av jobben min i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Jeg er grunnlegger av LeveBevisst.no og ansvarlig for innholdet her.

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.