Categories
Omtale av bøker

Dialog – en praktisk veileder

Bokomslag - Dialog, en praktisk veilederMarjorie Parker og Lise Hannevig har skrevet boken ”Dialog – en praktisk veileder” som kom ut på Flux forlag våren 2012. Boken er som den lover en svært god praktisk veileder for innføring av dialog i en virksomhet. Jeg liker boken av flere grunner og fant egentlig bare én ting jeg savner ved den.

Boken er liten i format og kort i sidetall. Det er faktisk en styrke for en bok som kaller seg en praktisk veileder. For det gjør den praktisk, rett på sak, veldig konkret og enkel å ta med seg for eventuell referanse i det praktiske arbeidet med dialog. Språket i boken er godt og ukomplisert. Teksten er krydret med små sitater i begynnelsen på hvert kapittel og enkelte korte historier fra forfatternes eget arbeid for å illustrere poengene i teksten. En beskjeden, men god bruk av sammenstillinger i tabeller og punktlister gjør teksten også oversiktlig og lett tilgjengelig.

Forfatternes egen definisjon av dialog

”Dialog, slik vi forstår og bruker ordet i denne boken, handler om å invitere en gruppe mennesker til en form for samtale der den enkelte og gruppen får anledning til å utforske og overskride vante tankemønstre og bevege seg ned på et dypere samtaleplan som åpner for innovative strategier. […] Dialog, slik vi her bruker begrepet, handler om å nyttiggjøre seg gruppens samlede kraft og innsikt.”

(Dialog – en praktisk veileder, s. 18)

Boken er delt inn i sju korte kapitler

  1. Dialog – en aktuell møteform
  2. Holdninger og handlemåter som fremmer dialog
  3. Hvilke spørsmål egner seg for dialog?
  4. Hvordan komme i gang med dialogmøtene
  5. Hvordan støtte opp om dialogen
  6. Avrunding av et dialogmøte
  7. Ringvirkninger av dialog

Forfatterne har også lagt ved en fyldig litteraturliste bakerst i boken for den som ønsker å fordype seg ytterligere.

Et lite savn

For de aller fleste vil nok denne praktiske lille boken være nok for å komme i gang med dialog i sin organisasjon – rent teoretisk. For i praksis kan det være godt å få starthjelp av noen som har gjort det før. Det er nemlig ikke det å vite teoretisk hva en dialog bygger på som er det vanskelige, men å skape det rommet hvor dialogen kan få blomstre og utfolde kreativitet og visdom. All min erfaring tilsier at det er én portal til gode dialoger – og det er bevisst tilstedeværelse, også kalt oppmerksomt nærvær eller mindfulness. Det kunne boken lagt mer vekt på, selv om ordet tilstedeværelse er nevnt én gang. Uansett så vil oppmerksomt nærvær ikke være noe du leser deg til. Det må erfares og deretter trenes inn. Til det kan det være godt å få litt guiding.

Les boken og prøv i praksis

Alt i alt vil jeg anbefale boken for deg som ønsker å utforske dialog som metode for bedre møter, større kreativitet og et dypere fellesskap i din organisasjon. Boken får du kjøpt her. Les den og prøv ut i praksis – for den som intet våger, intet vinner!

PS! Har du erfaringer med bruk av dialog eller har lest boken selv? Benytt gjerne kommentarfeltet nedenfor. Takk.

Kjøp boken din her og støtt LeveBevisst.no


Aktuelle lenker

Likte du denne artikkelen?
Del den med dine venner på sosiale medier og hjelp oss å spre budskapet. Takk!

By Geir H. Hagberg

Jeg er opptatt av nærvær og anerkjennende kommunikasjon i relasjoner. For tiden underviser jeg i dialog og konflikthåndtering som frivillig kursholder i Oslo Røde Kors, ved siden av jobben min i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Jeg er grunnlegger av LeveBevisst.no og ansvarlig for innholdet her.

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.