Categories
Samfunn i endring

Vi tok feil om kinestetiske tester

Profilbilde: Dag Andersen
Dag Andersen sier: Vi tok feil om kinestetiske målinger, men det var en nyttig test.

To artikler i serien om metoder som nå utprøves i netteverket Transformasjon til Enhet, artikkel 3 Om kinestetiske målinger og artikkel 4 Emosjonell energi som drivkraft, handlet om muligheten av å bruke kinestetiske tester (muskeltester kjent fra ulike terapiformer) for å få objektiv kunnskap om den emosjonelle utviklingen i transformasjonsgrupper.

Etter utprøving av denne hypotesen har vi kommet til at dette ikke er mulig. Vi har ikke fått reliable resultater i dobbelblind tester. Vi konstaterer at denne erfaringen deles også av andre som har gjort liknende tester. For å unngå missforståelser har vi derfor valgt å gå ut med denne korrigeringen av det vi skrev om kinestetiske tester. Det som forøvrig står i de to nevnte artiklene mener vi fortsatt har hold.

Hypotesen vi testet og forkastet var basert på boken Power vs. Force av den amerikanske psykiateren David R. Hawkins. Kritikken av Hawkins finnes oppsummert i boken til Scott Jeffrey, Power vs. Truth: Peering Behind the Teachings of David R. Hawkins.

Vi kan ikke på dette grunnlag slutte noe om bruk av kinestetiske tester i andre sammenhenger, noe også Jeffrey understreker. Arbeidet med dette har for øvrig vært fruktbart ved at vi i tillegg til å kunne falsifisere en hypotese har fått nyttige innsikter, særlig i skillet mellom frekvens og volum på emosjonelle energier.

By Dag Andersen

Dag Andersen er cand. polit. og har de siste 15 årene virket som rådgiver, foreleser, foredragsholder, forsker og forfatter. Han har bl.a. utgitt bøkene Det 5. Trinn - veien til et nytt samfunn og Emosjonell kompetanse, og han var initiativtaker til 100-års målene. I dag er han leder av nettverket Transformasjon til Enhet.   www.femtetrinn.no

3 replies on “Vi tok feil om kinestetiske tester”

Kinestetisk testing kan også påvirkes av tanker som den som tester har. Altså Hvilke forventninger du har som tester, ikke bare det emosjonelle som den som blir testet har. Så det kan være en god ide å sjekke inn med seg selv og nullstille seg selv før du tester andre. Andre ting som kan gi uklart eller feil resultat er f.eks. for lite vann i kroppen, ikke klar fil på det du skal teste, motstand, at den som testes har opparbeidet et forsvar og skal være sterk hele tiden. m.m. Mange aspekter som må taes i betraktning. Det er min erfaring. Jeg vil anbefale å be om trening og vurdering fra en kinesolog. De jobber med dette og har første hånds erfaring.

Etter å ha lest en gang til, forstår jeg at det kanskje er snakk om grupper og ikke enkelt personer. Gruppen blir påvirkelt av hvert enkelt individ, og motsatt. Jo flere som er med i gruppen jo vanskeligere å få et klart svar. Fordi alle kan ha en dårlig dag, og energi forandrer seg like fort som tankene våre. Tanker er energi.
Jeg må også si at jeg ikke har lest noen av artikklene som det er henvist til her eller bøkene. 🙂

Hei Åse.
Takk for dine nyttige tips om kinestetisk testing.
Når det gjelder testene som artikkelen refererer til så vet jeg noe om hvordan de foregikk fordi det var jeg som var testpersonen (den det ble testet på). Jeg drakk godt med vann hele tiden og jeg ble nullstilt for hvert 2. spørsmål. Hun som testet meg er kinesologisk utdannet. Alle spørsmål ble gjort med dobbel blindtest, dvs at verken jeg eller hun som testet meg visste hva spørsmålet som ble testet var. Det visste kun en 3. person som satt og noterte svarene. Alle spørsmål ble stilt to ganger i tilfeldig rekkefølge. Jeg var helt rolig og i meditativ tilstand under hele testingen. Jeg ble valgt som testobjekt fordi hun som testet meg allerede hadde erfart at jeg var det beste testobjektet hun hadde vært borti, nettopp på grunn av lite motstand eller ego.
Dette er kun ment som saksinformasjon om hvordan vi gjennomførte testene. Konklusjonene og selve artikkelen er det Dag Andersen som står for.

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.