Categories
Samfunn i endring

“For den som har, skal få, og det i overflod” (video)

Goder og byrder er ujevnt fordelt i de fleste samfunn. Slik har det kanskje alltid vært uten at det nødvendigvis rettferdiggjør en slik skjevfordeling. I Matteusevangeliet i Bibelen står det: “For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har” (Matteus 25, 29). Opphopning av goder blir derfor ofte kalt Matteusprinsippet.

Med goder kan vi mene mange ting, blant annet inntekt, utdanning, kunnskap, talenter og tilgang til informasjon. I vår tid er særlig fordelingen av økonomisk velstand i verden mer ujevnt og urettferdig fordelt enn hva som er både rettferdig og bærekraftig. Derfor har det også dukket opp Occupy Wall Street lignende aksjoner rundt omkring i hele verden som protesterer mot at 1% av befolkningen eier og kontrollerer så mye, mye mer enn alle andre relativt sett gjør.

Her hjemme i Norge har de aller fleste det svært bra, selv om vi ikke skal lukke øynene for en voksende fattigdom også her i landet. Fattigdommen kommer også nærmere oss gjennom arbeidsinnvandring og tigging blant mennesker som er langt verre stilt enn nordmenn flest. I USA er situasjonen en ganske annen, så vidt jeg kan skjønne. 1% av befolkningen i USA eier nå 40% av all formuen i landet, mens de 60% fattigste eier under 2% av all formuen. Og likevel er amerikanske politikeres svar at de rikeste trenger skattelette (tax breaks). Noen har visst tatt Matteusprinsippet litt for bokstavelig! Forstå det den som kan.

Er situasjonen i USA relevant for oss i rike Norge? Mitt svar er JA! Det er relevant fordi vi lever i en globalisert verden der alt henger sammen og påvirker hverandre. Når den amerikanske økonomien kollapser fordi urettferdigheten er blitt så stor at store deler av befolkningen ikke lenger kan klare seg selv, da går det ut over økonomien i resten av verden også. Alt henger sammen. Det er ikke lenger noe oss og dem. Det er et stort VI. We’re in this together.

The American people are angry

På videoen nedenfor ser og hører du en flammende tale i det amerikanske Sentat av senator Bernard Sanders fra Vermont om fordelingen av goder i USA. Et slikt samfunn er nødt til å rase sammen før eller senere. Spørsmålet er bare når?

 


Likte du denne artikkelen?
Del den med dine venner på sosiale medier og hjelp oss å spre budskapet. Takk!

By Geir H. Hagberg

Jeg er opptatt av nærvær og anerkjennende kommunikasjon i relasjoner. For tiden underviser jeg i dialog og konflikthåndtering som frivillig kursholder i Oslo Røde Kors, ved siden av jobben min i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Jeg er grunnlegger av LeveBevisst.no og ansvarlig for innholdet her.

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.