Categories
Mennesker Samfunn i endring

Hva er godt lederskap?

De siste ukene har jeg fulgt nøye med i debatten i norske medier om hva som er godt lederskap. Debatten ble startet av BI-rektor Tom Colbjørnsen på BI Kompetanseforum og fulgt opp av blant annet Choice-eier Petter Stordalen i ulike medier. Siden har flere meldt seg på i den pågående meningsutvekslingen i blant annet Dagens Næringsliv. Og det er bra! Jeg mener vi trenger stor oppmerksomhet på temaet lederskap fordi vårt lederskap former vårt samfunn. Og akkurat nå er verden i støpeskjeen og i overgangen til noe nytt. Jeg har lyst til å dele noen egne betraktninger om lederskap uten å si så mye mer om Colbjørnsen, Stordalen eller noen andre. De får stå for sitt. Jeg tar ansvar for mitt.

For meg handler godt lederskap om å inspirere (gi liv) og bidra til utfoldelse av potensial hos den jeg leder.

Det handler ikke så mye om hva jeg gjør, men fra hvor i meg selv jeg kommer fra når jeg gjør det. Det er min indre tilstand som bestemmer kraften i mitt lederskap.

Det gjelder uansett om mitt lederskap er for voksne medarbeidere, for elever og studenter, for mine egne barn, eller meg selv. En vesentlig forskjell er derimot at en medarbeider kan velge å forlate bedriften hvis hennes potensial ikke passer til bedriftens misjon og verdier (bedriftens styringsparametere). Et lite barn kan ikke forlate familien, så foreldrene må velge å romme barnets potensial uansett hva det er. Det kaller vi ubetinget kjærlighet. Og det er nettopp denne tilstanden av kjærlighet, eller væren, (merk; tilstand, ikke følelse) som er selve den transformerende kraften som utfolder potensial. Det gjelder i alt lederskap.

Å utfolde potensial handler om å gi optimale vekstvilkår for ethvert menneske, enhver relasjon og enhver situasjon vi står overfor. Det betyr også å transformere de blokkeringene som står i veien for at vi skal kunne romme vår egen storhet. All vekst skjer fra mikro til makro. Derfor kan ingen organisasjon vokse uten at menneskene i organisasjonen får mulighet til å vokse. Vekst er en annen måte å si utfolde potensial.

Alt som ikke vokser og utfolder potensial vil degenerere og til slutt dø. Status quo er en illusjon. Siden nesten alle organisasjoner derfor på en eller annen måte er opptatt av vekst gir min definisjon av godt lederskap seg selv.

Etter min erfaring er det i all korthet én enkel oppskrift på hvordan du utfolder potensial hos deg selv og andre. Den er slik:

  1. Vær til stede med full oppmerksomhet på det som er virkelig her og nå
  2. Møt alt med en tilstand av kjærlighet og anerkjennelse (en ego-fri tilstand av total væren)
  3. Se alltid etter den positive intensjonen/potensialet i situasjonen eller relasjonen

Så enkelt – og samtidig så vanskelig

Enkelt fordi det handler mest om å være, og ikke så mye om å gjøre. Vi er vant til å gjøre mye.

Vanskelig fordi vi vanligvis styres av vårt ego og dermed legger et slør av bedømmende tanker, fortolkninger, ubevisste følelser og ukjente behov over vårt egentlige autentiske JEG. Dermed forkludrer vi vår kommunikasjon og våre relasjoner, og vi mister den transformerende kraften til å utfolde potensialet i de situasjoner og relasjoner vi står i. Ditt lederskap blir da både utydelig og lite effektivt i forhold til å skape vekst.

Alt i universet er drevet frem av potensial. Og et hvert problem, eller blokkering, er skapt av sin egen løsning. Problemet er skapt for at vi skal få den gyllne muligheten det er å lære av det. En blokkering er altså en gullgruve for læring.

Hvilke muligheter for læring gir alle problemene i verden oss nå?
Hvilket potensial er det vi skal utfolde med vårt lederskap i denne urolige tiden?

Jeg mener det er en del av vårt kollektive ansvar som ledere å forholde oss til disse spørsmålene. Ikke bare teoretisk, men i praksis, slik vi gjør det med Lederskap fra hjertet.

Dette er tiden for ekte transformerende lederskap, rett fra hjertet.

Aktuelle linker
Under finner du relevante artikler på LeveBevisst.no

 

By Geir H. Hagberg

Jeg er opptatt av nærvær og anerkjennende kommunikasjon i relasjoner. For tiden underviser jeg i dialog og konflikthåndtering som frivillig kursholder i Oslo Røde Kors, ved siden av jobben min i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Jeg er grunnlegger av LeveBevisst.no og ansvarlig for innholdet her.

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.