Categories
Samfunn i endring

Prinsipper for verdighet

Verdighet er et ord som kan vekke ulike assosiasjoner hos ulike mennesker. På www.globaldignity.org har de formulert fem verdighetsprinsipper som et godt utganspunkt. Prinsippene er ikke ment som en definisjon av begrepet verdighet, men som et utgangspunkt for refleksjon og samtale om hva verdighet betyr for hver enkelt av oss – og hvordan vi kan omsette dette i konkrete valg og handlinger.

  1. Every human being has a right to lead a dignified life.
  2. A dignified life means an opportunity to fulfill one’s potential, which is based on having a human level of health care, education, income and security.
  3. Dignity means having the freedom to make decisions on one’s life and to be met with respect for this right.
  4. Dignity should be the basic guiding principle for all actions.
  5. Ultimately, our own dignity is interdependent with the dignity of others.

 

Global Dignity Day 2011

Torsdag 20. oktober 2011 er det igjen Global Dignity Day på en rekke videregående skoler rundt om i hele verden. I noen timer skal alle 1. klassinger på 180 videregående skoler i landet vårt, og i over 50 andre land, jobbe med tematikken verdighet. De skal snakke om hva verdighet betyr for dem, de skal dele sine egne verdighetshistorier – først i små grupper, noen også for hele klassen, og noe få for alle klassene på sitt trinn. De skal også skrive brev til seg selv om ett år og fortelle seg selv hva de konkret vil gjøre i hverdagen for å vise mer verdighet overfor andre mennesker. Det hele er ment å være en bevisstgjørende øvelse med fokus på hvordan elevene kan påvirke den verden vi lever i gjennom sin egen holdning og handlinger.

Vi kan alle delta

Jeg skal være med som frivillig veileder i en klasse på Oslo Handelsgymnasium. Det er min egen gamle skole hvor jeg var russ i 1989. Jeg har ikke vært der siden, så det skal bli artig å oppleve Handelsgym-elever anno 2011. I fjor var jeg på Grefsen VGS, en opplevelse som var så positiv at jeg ønsker å delta igjen i år. Jeg opplever at alt jeg jobber med til daglig, som f.eks. Lederskap fra hjertet, handler om verdighet. Men det er sjelden jeg får gleden av å møte 16-17 åringer på denne fine måten som jeg gjør under Global Dignity Day. Hvis du har umgdom hjemme er også Global Dignity Day en god anledning til å snakke om verdighet og hvordan vi møter andre mennesker. Vi kan alle delta på vår måte.

Jeg er takknemlig for muligheten til å delta på min måte – og jeg gleder meg!

By Geir H. Hagberg

Jeg er opptatt av nærvær og anerkjennende kommunikasjon i relasjoner. For tiden underviser jeg i dialog og konflikthåndtering som frivillig kursholder i Oslo Røde Kors, ved siden av jobben min i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Jeg er grunnlegger av LeveBevisst.no og ansvarlig for innholdet her.

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.