Categories
Samfunn i endring

Nå trenger vi nytt lederskap!

Jeg liker ikke å krisemaksimere.
Noen kriser er det likevel vanskelig å komme utenom: Finanskrise, energikrise, miljøkrise (forurensning og artsmangfold), global oppvarming, vannkrise (rent drikkevann er ikke en selvfølge utenfor Norge), økende politikerforakt, galopperende sykefravær, osv. Kanskje alle krisene prøver å fortelle oss noe? Kanskje det er på tide med ny bevissthet? Jeg tror det er på tide med mer lederskap fra hjertet!

Enhver krise holder på et stort potensial. Det er derfor vi trenger kriser og problemer – for å kunne utløse potensialet som ligger i dem. Nå er krisene så mange og så globale at vi også trenger nytt lederskap. Det er jeg overbevist om! Vi trenger et lederskap som evner å forholde seg til det som er virkelig her og nå, og til å transformere motstand til ressurser.

Hjertets kraft, eller kjærlighet om du vil, er den sterkeste vekstfaktor som overhodet eksisterer. Derfor er lederskap fra hjertet så mye mer effektivt, resultatskapende, nyskapende og konkurransedyktig enn frykt- og kontrollbasert lederskap. Menneskers fulle potensial kan bare utløses når det møtes med glede, omsorg, entusiasme og respekt. Eller kort og godt – kjærlighet. Det krever bevisst tilstedeværelse med oppmerksomhet på det som er virkelig her og nå.

Jeg vet at ordet kjærlighet ikke er det mest vanlige og brukte ordet i norsk næringsliv – ennå. Ikke ordet hjerte heller, for den saks skyld. Men du kan like godt venne deg til dem, for jeg tror du vil komme til å høre mye mer av dem i årene som kommer.

Vi står overfor et paradigmeskifte i menneskets bevissthet. Kort fortalt har bevissthetens evolusjon begynt å utløse potensialet i vår intuitive kraft. Av enkelte forskere blir det omtalt som “det største paradigmeskiftet i menneskehetens historie”. Min erfaring er at det stemmer.

Det påvirker oss alle. Det endrer vårt fokus på hva vi mener er viktig, hva vi ønsker oss ut av livet, hva vi krever av våre omgivelser, våre politikere og våre ledere, og ikke minst, hva vi krever for våre omgivelser, medmennesker, naturen, mangfoldet og universet som helhet. Men aller viktigst; Det endrer vår måte å forholde oss til livet på ved å gi oppmerksomhet til det som er virkelig her og nå.

Verden skriver dagsorden! Det har du helt sikkert erfart allerede! Som leder må du tilpasse deg selv og bedriftens evne til å møte markedets nye krav basert på markedets nye bevissthet. For å oppnå ekstraordinære resultater i dette paradigmet må du ta i bruk ekstraordinære metoder. Hele organisasjonens bevissthet må endres. Og det hele begynner med deg selv. Er du klar for å lede fra hjertet?

 


Les også

 

By Geir H. Hagberg

Jeg er opptatt av nærvær og anerkjennende kommunikasjon i relasjoner. For tiden underviser jeg i dialog og konflikthåndtering som frivillig kursholder i Oslo Røde Kors, ved siden av jobben min i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Jeg er grunnlegger av LeveBevisst.no og ansvarlig for innholdet her.

2 replies on “Nå trenger vi nytt lederskap!”

Jeg nikker anerkjennende til mye av det du skriver her, Geir. Det er ingen tvil om at verden trenger et nytt lederskap. Årsaken til verdens store utfordringer (du nevner noen av dem), som det faktum at halvparten av verdens befolkning lever for under 2 dollar om dagen (fattigdom), at halvparten av verdens befolkning er praktisk analfabet (kunnskap og undervisning), at millioner av kvinner og barn dør hver dag av sykdommer vi utryddet for ti-år siden, er egosentrisk lederskap og selvtjenende ledere.

Dette er utfordringer de største nasjonene og internasjonale organisasjonene verken kan eller vil løse – fordi makt, penger og prestisje er sterke krefter enn viljen til å gjøre det riktige. Det er bare en kraft som kan løse slike utfordringer; mennesker og organisasjoner som har en mer altruistisk holdning til livet enn den grunnleggende egosentriske.

Lederskap fra hjertet, som du så fint sier, handler om en bevisstgjøring hos oss alle i forhold til hvem som er viktig – jeg eller du. Lederskap fra hjerte handler om å gå fra et selvtjenende lederskap til et tjenende lederskap – en holdnings- og verdiendring hos den enkelte av oss. Dette kan velges.

Jeg må altså første velge mine verdier og holdninger – før jeg følger mitt indre lederskap. Hvis jeg ukritisk følger min indre stemme, uten å vite at den grunnfestet i konkrete verdimessige valg, vil jeg sannsynligvis ha et innadvendt fokus – meg selv! For at jeg skal kunne tjene som leder, det vil si hjelpe andre til å nå sitt potensial, må jeg erkjenne at jeg i kjernen er mangelfull og langt fra perfekt. Hvis jeg stiller meg selv i sentrum for tilværelsen (ego), ser jeg alt – unntatt sentrum!

Jeg må ut av sentrum, og stille de motsatte spørsmål mange mennesker i vår post-moderne verden stiller seg; hva vil JEG være, hva skal JEG gjøre med livet mitt, hvilke planer har JEG – ambisjonene MINE, drømmene MINE for fremtiden MIN. Jeg tror ikke vi finner “mening” utelukkende ved å se inn i oss selv. Vi har ikke “laget” (skapt) oss selv, så grunnlaget for å svare på hvorfor jeg er det jeg er, finnes ikke. Hvis jeg rakte deg en oppfinnelse du aldri hadde sett før, ville du ikke skjønne meningen med den. Og oppfinnelsen i seg selv vil heller ikke være i stand til å fortelle deg det. Bare skaperen eller eierens bruksanvisning kan avsløre hensikten.

Bevissthet, det og være til stede her og nå, handler om to ting for meg; en erkjennelse at jeg i kjernen er meg selv nærmest og derfor må gjøre konkrete verdimessige, holdningsmessige og etiske valg som gjør at DU er mer viktig enn meg! Og som jeg også har blogget om selv, det finnes bare etikk. Men det kan jeg si mer om i en annen sammenheng…

Keep up the godd work….you are important!

Jkj

Tusen takk for dine tanker John Kjetil.
Som en respons til det du sier har jeg lyst til å utdype hva jeg legger i å lede fra hjertet:

Å lede fra hjertet handler om å være i senter, i kontakt med sin essens, å vite hvorfor du er her, hva din oppgave er. “Entering the market with helping hands”.

Å lede fra hjertet handler om å være så dypt til stede i sin egen VÆREN at du vet at det ikke er noen forskjell på deg og meg. At alt i universet henger sammen. At alt liv fremtrer fra den samme universelle bevissthet.

I det du som leder våkner opp fra din søvnige og ubevisste tilværelse styrt av ditt ego, og selv erfarer sann VÆREN, så endrer ditt lederskap og din måte å forholde deg til verden på dramatisk. Det er et paradigmeskifte. Det er dette jeg kaller å lede fra hjertet.

Se forøvrig Vulkanos sitt lederutviklingsprogram Leadership by Heart.

Bli med i dialogen! Legg igjen din kommentar her.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.